Department of Computer Science and Automation Department of Computer Science and Automation, IISc, Bangalore, India Indian Institute of Science
HOME | ABOUT US | PEOPLE | RESEARCH | ACADEMICS | FACILITIES | EVENTS / SEMINARS | NEWS | CONTACT US


ALUMNI - M.E. STUDENTS

 

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1991 | 1990 | 1985 | 1974 |

Name Advisor Year of graduation First Employment
 
A.A. Aggarwal V. Sriram
03/24/1999
 
Ajit A Mascarenhas Vijay Chandru, Swami Manohar
03/24/1999
 
Amitava Dasgupta Priti Shankar
09/25/1999
 
Anurag Srivastava Jayant Haritsa
09/25/1999
 
Ashes Dhanna Ganguly Vijaya Chandru
09/25/1999
 
A.S. Nanda Kishore S. Sathiya Keerthi
03/24/1999
 
B. Arun Ramesh Hariharan
09/25/1999
 
Bijaya Kumar Sahu ME. K.R. Ramakrishnan
06/26/1999
 
B. Madhusudan Rao Y. Narahari
06/26/1999
 
C Bharath K. R. Ramakrishnan
03/24/1999
 
Chandra Sekhar Marathe K. Gopinath
03/24/1999
 
Devendra Garg Y. Narahari
03/24/1999
 
D. Ranganath Vijay Chandru
03/24/1999
 
E Shreekar Varma Y.N. Srikant
03/24/1999
 
Feroz Alam Khan V. Sriram
03/24/1999
 
I Venkata Chandrasekhar K.R. Ramakrishnan
06/26/1999
 
Jain Pradeep Anilkumar K. Gopinath
03/24/1999
 
J. Bhaskar K. Gopinath
03/24/1999
 
J. Murali K.R. Ramakrishnan
03/24/1999
 
K. Nagarajan Vijaya Chandru
09/25/1999
 
K. Srinivasan V. Vinay
09/25/1999
 
K.S. Vivek ME. K. Gopinath
03/24/1999
Picopeta Simputers, Bangalore
 
Lalit Balachandra R.C. Hansdah
09/25/1999
 
L. Sunil Chandran Ramesh Hariharan
03/24/1999
Faculty, CSA Dept., IISc, Bangalore
 
Manjusha Gedam Jayant Haritsa
03/24/1999
 
Nagendra Singh Tomar Ramesh Hariharan
03/24/1999
 
Nimisha Gupta Priti Shankar
03/24/1999
 
N. Rajasekhar V. Vinay
03/24/1999
 
N. Ravindra Rathi S. Sathiya Keerthi
03/24/1999
 
N. Sreeraman R. Govindarajan
09/25/1999
 
Pankaj Kumar Goel V. Sriram
03/24/1999
 
Prabhakar Kokala Vijay Chandru
06/26/1999
 
Prabodh Saha Jayant Haritsa
09/25/1999
 
Prashantha Nayak P.S. Sastry
03/24/1999
 
Pritha Das Priti Shankar
03/24/1999
 
P.S. Udaya Shankar R. Govindarajan
03/24/1999
 
Rahul Ray Ramesh Hariharan, Sanjay Jain (CTS)
03/24/1999
Philips, USA
 
Rajendra Kumar Parida Jayant Haritsa
09/25/1999
 
Rajesham Gajjela V.V.S. Sarma
06/26/1999
 
R.K. Mallikarjuna Rao K.R. Ramakrishnan
03/24/1999
 
R. Radhakrishnan Ramesh Hariharan
09/25/1999
 
R. Raghavendran Vijay Chandru
03/24/1999
 
R. Srinivasan R. Govindarajan
09/25/1999
 
R. Srivatsan Ramesh Hariharan
09/25/1999
 
R. Uma Mohan V. Vinay
03/24/1999
 
Satish Narayan Karat Ramesh Hariharan
06/26/1999
 
Satish Upreti Vijay Chandru
06/26/1999
 
Shingade Milind Y.N. Srikant
06/26/1999
 
S. Manimararan Priti Shankar
09/25/1999
 
S. Naveen Ramesh Hariharan
03/24/1999
 
Suresh Kumar Nalluru K. Gopinath
03/24/1999
 
Tejas K Iyer K. Gopinath
03/24/1999
 
T. Paramaguru Vijaya Chandru
09/25/1999
 
T. Siddhartha Vilas V. Sriram
03/24/1999
 
Vadapalli Murahari R.C. Hansdah
06/26/1999
 
Valluri Kumar R. Govindarajan
03/24/1999
 
V. Amarnath R. Govindarajan
06/26/1999
 
V. Bapuji Nayak Vijaya Chandru
09/25/1999
 
Vinayaka Bhakta Y.N. Srikant
03/24/1999
 

If you find some outdated information, please contact us with the correction.


 

Copyright: CSA, IISc 2018      Phone: +91-80-22932368          Fax: +91-80-23602911 Travel Blog    Feedback    Credits